Sjöbo

Sopigt, tycker väntande kunder

Sophämtningen i Sjöbo kommun har inte fungerat som den ska. Nu vill fler än trehundra abonnenter ha pengarna tillbaka.

Johan Johansson som är chef för Teknik- och fastighetsförvaltningen i Sjöbo kommun sitter med en stor pärm full av brev från kommuninvånare som inte vill betala för sophämtningen.

En av dem är Lars Palmblad som efter över fyra månaders väntan ännu inte fått ett utlovat källsorteringskärl.

– Har de lovat en sak så ska de hålla det, så jag räknar med att få pengarna tillbaka, säger Lars Palmblad.

Eftersom Lars Palmblad inte fått sitt nya kärl har kommunen inte heller hämtat soporna lika ofta som de skulle. Därför är det troligt att han kommer att få en mindre summa i kompensation. Detsamma gäller för de kunder som inte fått sina sopor tömda alls under hela sommaren.

Orsaken till problemen med soporna är enligt Johan Johansson att kommunen omorganiserat och bytt sopleverantör och att man inte varit tillräckligt förberedd på de problem som kunnat uppstå.

Att sopkärlen uteblivit beror på en beställningsmiss, säger han.