Halland

Vindkraft möter lokalt motstånd

Samtidigt som det centralt talas om utbyggnad av vindkraften så hårdnar motståndet mellan exploatörer och den lokala befolkningen. Också långt upp i regeringen märker man av en ökande klyfta.

Förra veckan rapporterade Hallandsekot om ilskan i Åled utanför Halmstad där det planeras för en vindkraftpark. Och det var inte det första informationsmötet som slutat med upprörda känslor. Samtidigt som det centralt talas om utbyggnad av vindkraften, så hårdnar motståndet.

Ola Alterå, som är statsekreterare i näringsdepartementet som svarar för energipolitiken, har också sett den ökande klyftan mellan exploatörer och lokalbefolkning.

– Det finns ett väldigt stort stöd för vindkraft och förnyelsebar energi hos svenska folket. På många håll är det en positiv utveckling som ger jobb och industriell utveckling. Men det finns också starka motsättningar på andra håll och det är viktigt att att ha respekt för det.

Ola Alterå talar om ett fortsatt behov av information för att få acceptans för vindkraften. Det gör också Kerstin Jansbo som driver Naturvårdsverkets program för att främja vindkraft. Och hon vill ha informationen tidigare än i dag.

– Jag vill inte att man går in i projekt innan man riktigt vet vad man ska bygga.

De flesta säger att de tycker vindkraft är bra , men som nu senast vid informationsmötet i Åled, inte just där jag bor. Och man ifrågasätter varför Halland ska producera mer vindkraftel än vad som förbukas här. Ola Alterå svarar:

– Till sist måste beslut fattas om samhället ska utvecklas och det gäller inte minst energiförsörjningen. Det är viktigt att säga att Sverige kommer att ha lite vindkraft. Det kommer fortfarande inte att vara en stor sak i den svenska landsbygdsbilden jämfört med många andra europeiska länder.