Textilhögskolan i Borås

Stickade blodkärl ny uppfinning

På Textilhögskolan i Borås stickas blodkärl som kan förbättra livskvaliteten för hjärt- och kärlsjuka.

Produkten har en stor potentiell marknad och de svenska forskarna har ett globalt patent. Frågan är nu om tillverkningen kommer att hamna i Gällstad, som forskarna hoppas, eller i USA.

Erney Mattsson vid Sahlgrenska universitetssjukhuset och en av dem som uppfunnit blodkärlet är bekymrad över svårigheten att få igång tillverkning av en bra uppfinning i Sverige.

I dag drabbas en tredjedel av de patienter som genomgått en by pass-operation av att by passen blir igentäppt och slutar fungera efter ett år och sedan kan det vara svårt att operera igen.

Forskare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset har tillsammans med Chalmers och Textilhögskolan i Borås utvecklat stickade blodkärl som bättre följer den mänskliga kroppen och därmed inte lika lätt skapar ärrbildningar, som i sin tur riskerar att orsaka att blodet koagulerar och slutar kunna flyta fram.

Det stickade blodkärlet är listad som en av europas 20 bästa biotekniska uppfinningar i år och har en enorm marknadspotential med 13 miljarder om året och inom tre år kan den vara på marknaden.