Nyköping

Psykiatrikliniken får kritik

Socialstyrelsen är kritisk till hur psykiatriska kliniken i Nyköping har skött ett fall, där en patient tog livet av sig i december 2008. Kritiken skjuter framför allt in sig på att kliniken inte i tillräckligt stor utsträckning har dokumenterat vad som har hänt i fallet.

Bland annat finns det inte antecknat om det rättsmedicinska utlåtandet alls har kommit in till kliniken. Enligt Socialstyrelsen har kliniken gjort vissa förändringar efter händelsen.