Esilstuna

Öde Sveaplan byggs om

Sveaplan i Eskilstuna, som tidigare var ett välbesökt köpcentrum och lite av en entré till Eskilstuna centrum söderifrån, har på senare tid tappat mycket sin dragningkraft med en ofta öde parkering. Men kommunen vill bygga om området och tar därför ytterligare ett steg i de planerna.

Stadsbyggnadsnämnden ska idag fatta beslut om ett programförslag med två alternativ till ombyggnad. Målet är att öppna upp för mer handel och bostäder och göra området mer attraktivt.