Trots debatten

Stor efterfrågan på päls

Trots att minkfarmarna i länet den senaste tiden utsatts för attentat från djurrättsaktivister och tusentals minkar släppts ut, så är det goda tider för pälsnäringen.

Jimmy Åsberg är en av de minkfarmare i länet som utsatts för attentat den senaste tiden, och enligt honom är lönsamheten inom pälsnäringen god.

- Det är en av bästa näringarna när det gäller djurhållning för tillfället. Det blir ju självklart bakslag när det kommer illdåd. Det drabbar ju oss negativt självklart, säger han.

Det är inte helt ovanligt att minkfarmar där tusentals minkar föds upp i burar för att sen slaktas och flås utsätts för attentat från djurrättsaktivister. Och hela branschen har varit hårt ifrågasatt och pälskläder är idag långt ifrån accepterat i Sverige.

Men att det ändå finns minkfarmare som ägnar sig åt detta beror på att det finns goda pengar att tjäna på päls utomlands, det berättar Jörgen Martinsson som är vd för Sveriges Pälsuppfödare riksförbund.

- Marknaden ser bra ut och det har den gjort i flera år. Efterfrågan är större än tillgången, säger han.

Varje år arrangeras ett antal stora pälsauktioner i bland annat Helsingfors, Köpenhamn, Toronto och Seattle, där päls bjuds ut till högstbjudande. Och de senaste åren har priset på päls stigit kraftigt. I dagsläget ligger snittpriset på en minkpäls på 400 kronor. Det ger en bra marginalvinst med tanke på att det kostar runt 200 kronor att föda upp en mink i bur på en farm.

Efterfrågan på päls har ökat kraftigt, och doestora marknaderna är Nordamerika, Ryssland och Kina.

I Sverige däremot är motståndet mot pälskläder kompakt och Jörgen Martinsson på SPR tror heller inte att pälsen är på väg tillbaka i Sverige.