Domstolen har låga krav på tolkar

Bara drygt hälften av domstolarna ställer krav på att tolkar som används vid rättegångar ska vara utbildade rättstolkar eller auktoriserade tolkar.

Anledningen är svårigheter att få tag på kvalificerade tolkar, visar en enkätundersökning som Domstolsverket gjort på uppdrag av regeringen.

Som åtgärd föreslår myndigheten bland annat att fler domstolar utrustas med videosalar, så att kvalificerade tolkar på andra orter kan delta.

Verket vill också se ett nationellt register över yrkesverksamma tolkar med en viss kompetens.