Allvarlig kritik mot psykoterapeut

En psykoterapeut i Västerås får nu hård kritik av Socialstyrelsen. Det är en privatperson som anmält terapeuten, sedan hon bland annat arrangerat pilgrimsresor till Israel och raggat deltagare bland sina svårt sjuka patienter.

Enligt anmälaren skapar terapeuten djupt osunda bindningar mellan patienterna och henne själv.

För vissa patienter fungerar hon både som terapeut, handledare och reseledare på pilgrimsresorna, tre helt olika roller som blandas ihop.

Psykoterapeuten bedriver även steg 1-utbildning och enligt anmälaren har hon raggat elever bland sina fleråriga patienter.

Samtidigt som hon är deras terapeut har hon då även fungerat som deras handledare under utbildningen.

Socialstyrelsen har besökt terapeuten vid två olika tillfällen och även undersökt hennes journaler och hittat flera brister.

Myndigheten konstaterar att det är direkt olämpligt att bedriva psykoterapi och handledning med samma patient och att hon brister i tydlighet mot patientern.

I journalerna saknas det bedömningar och behandlingsplaner och terapeuten har istället skrivit ned egna känslor för patienten.

Eftersom uppgifterna i journalerna är luddiga och vaga så går det inte att följa vilken vård patienten faktiskt fått.

Trots att flera patienter är uppenbart självmordsbenägna så saknas det bedömningar om självmordsrisken i journalerna.

På grund av de allvarliga bristerna kommer socialstyrelsen att göra ett nytt besök hos terapeuten under våren 2011.