Västernorrland

Vårdgarantin skärps

Från och med nästa år skärps vårdgarantin vad gäller barn- och ungdomspsykiatrin. Ingen ska då behöva vänta mer än 30 dagar på vård, jämfört med 90 dagar i den vanliga vårdgarantin.

Här i länet klarar alla sjukhus i dag 30 dagars gränsen för ett första besök hos BUP.

Däremot finns det idag patienter inom barn- och ungdsompsykiatrin i Sundsvall och Sollefteå som har fått vänta mycket längre på beslutad behandling.

Nu har landstinget tillsatt extra resurser för att korta de köerna.