Västernorrland

Stöd till privata vårdcentraler

Hittills i år har landstinget Västernorrland betalat ut 150 miljoner kronor till de privata vårdcentralerna i länet.

140 miljoner har gått till de vårdcentraler som sedan tidigare drevs på entreprenad, bland dem Njurunda, Timrå, Söråkers och Kramfors vårdcentraler.

Drygt tio miljoner har hittills i år utbetalats till de privata vårdcentraler som startade efter vårdvalsreformen vid årsskiftet.

Totalt ger de privata vårdcentralerna vård till en fjärdedel av länets invånare, medan landstingets vårdcentraler tar hand om tre fjärdedelar.