onsdag 13 oktober

Hästarna skapar nya möjligheter

Lislott Andersson arbetar på Humlemadens Rehab och gästar Förmiddag under Världens barn veckan.

Humlamadens hästgård drivs både som ridskola och sen som ett rehabcenter för barn och ungdomar med funktionssvårigheter. Även vuxna människor som är långtidssjukskrivna kommer också till Lis-Lott och hennes 14 hästar.

Hästunderstödd terapi är behandlande verksamhet inom hälso- och sjukvård, socialtjänst eller kriminalvård, med mål att minska en funktionsnedsättning hos patienten.

Lis-Lott ger Ridterapi för barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionssvårigheter som t.ex.

  • ADHD
  • Aspergers syndrom
  • Autism

Hon har också en del erfarenhet av barn med

  • Ätstörningar
  • Självskadebeteende
  • Depressioner

När jag bad Lis-Lott berätta om ett starkt intryck av vad något barn lärt sig så berättade hon så här: