Kiruna

Sameskolan byggs ut

Barn- och elevantalet i den samiska förskolan och vid sameskolan i Kiruna ökar.

Skolan måste bygga ut eftersom en tillfällig barack skulle belasta budgeten med 900 000 kronor per år.

Men en utbyggnad innebär ökade kostnader och Sameskolstyrelsen ber nu att få uppvakta skolministern för att undersöka möjligheterna till extra anslag.