Luleå

Färre lärartjänster väntas

I veckan blev det klart att Karina Pettersson Hedman får tjänsten som ny skolchef i Luleå. Idag jobbar hon som skolchef i Boden.

I Luleå får Karina Pettersson Hedman ansvar för 3 000 anställda och ska förvalta 1,4 miljarder kronor varje år.

Här berättar hon om varför hon byter kommun, och tar sig an en uppgift som av allt att döma kommer att innebära en del tuffa beslut.

– Det är spännande att komma till en större organisation. Jag bor och är uppväxt i Luleå. Jag har jobbat i Luleå kommun inom skolan i ungefär 25 år innan jag började i Boden för sju år sedan, så det känns lite grannn som att komma hem igen.

Hon säger att det som är svårt för skolan i alla kommuner nu är omställningen till att elevkullarnas storlek kommer att minska.

– Det är volymanpassningar som måste göras, och det är tuffa saker eftersom det förändrar i lärarlag och i klassorganisationer. Och ibland måste man också röra i hela skolor.

Volymanpassning i det här fallet innebär troligtvis att det blir färre lärartjänster.

– Så kan det förmodligen vara, säger Karina Pettersson Hedman.