Danderyd

Ytterligare kritik mot Danderyds sjukhus

Arbetsmiljöverket och Socialstyrelsen riktar hård kritik mot förhållandena på Danderyds sjukhus efter flera oanmälda inspektioner. Överbeläggningar har accepterats som ett normaltillstånd, anser de.

Efter flera oanmälda inspektioner riktar nu både Arbetsmiljöverket och Socialstyrelsen hård kritik mot förhållandena på Danderyds sjukhus.

De ständiga överbeläggningarna innebär både en fara både för patienterna och de anställdas arbetsmiljö, anser Arbetsmiljöverket.

Carl-Göran Ericsson, chefläkare på Danderyd menar att sjukhuset tar kritiken på stort allvar.

– Vi har arbetat åtminstone dem senaste åren med flödesförbättringar och patientsäkerhetssatsningar att minska andelen komplikationer som förlänger vårdtiden, säger han.

Inspektionerna gjordes ju redan i somras. Borde ni inte ha börjat tidigare med det här arbetet? 

– Det beror på att ingen kunna förutse den här stora ökningen av  tillströmmningen till Danderyd det här året, säger Karl- Göran Eriksson.

Så sent som i förra veckan kunde Radio Stockholm rapportera om två dödsfall på ortopeden på Danderyd. I somras fick sjukhuset skarp kritik för att två patienter dött när den ordinarie personalen hade planering, samtidigt som det rådde överbeläggning.

Båda fallen rörde äldre multisjuka patienter. Det ena dödsfallet inträffade i våras, det andra för drygt ett år sedan.

Händelserna fick Socialstyrelsen att reagera och i somras utfördes flera oanmälda inspektioner – dels på ortopeden, dels på enokronologen och på akutintaget.

Flera allvarliga missförhållanden upptäcktes. Det var alltid överfullt i trånga lokaler, bemanningen var för dålig och patienter smittade med multiresistenta bakterier vårdades sida vid sida med andra.

-- Vi följer regiorösa hygienrutiner och sett att vi inte har någon smitta av MRSA från patienter som kommer in med och har det, till andra patienter. Det har vi inte haft på ett och ett halvt år, säger Karl- Göran Eriksson.

Men Danderyd är inte det enda sjukhus som hamnar under luppen. Under hösten ska Arbetsmiljöverket genomföra en storgranskning av uppemot 200 sjukhusavdelningar i hela landet med speciellt fokus på överbeläggningarna. De välkomnar chefsläkare Karl-Johan Eriksson.

– Redan 2007 konstaterade vi att det saknades över 200 vårdplatser för akutsjukvård, säger han.

Socialstyrelsen noterar också att det inte görs någon systematisk bedömning av de ökade risker som uppstår vid överbeläggningar.

– Vi kräver nu att Danderyds sjukhus upprättar rutiner för hur man ska identifiera och analysera de risker som kan uppstå i samband med att det blir brist på vårdplatser, säger Erik Höglund.

Nu har Danderyds sjukhus fram till den 18 november på sig för att redvovisa vad som gjorts för att förbättra situationen

Danderyds sjukhus får hård kritik även av Arbetsmiljöverket. De ständiga överbeläggningarna innebär stora risker både för patienternas säkerhet och personalens arbetsmiljö, enligt verket.

Det handlar om risk för belastningsskador, stora psykiska påfrestningar och stress hos personalen som i sin tur leder till allvarlig risk för att patienterna felbehandlas.