SUNDSVALL

Skola med livskunskap på schemat

Just nu håller Sundsvalls kommun på att ta fram en mall för hur man ska motverka mobbning och kränkningar i kommunens skolor. På St Olofsskolan i Sundsvall har de redan en ny handlingsplan för likabehandling, som de fått godkänd av Skolinspektionen.

– Vi har jobbat väldigt mycket med vår fotbollsplan. Där kunde det vara så att tjejer inte fick vara med och att de äldre barnen bestämde över de yngre. Nu finns det alltid en personal på fotbollsplanen som ser till att reglerna följs, säger Ulrica Karlsson

Det var anmärkningar från bla. Skolinspektionen som fick St Olofskolan i Sundsvall att ta tag i arbetet med en ny likabehandlingsplan. För att undvika mobbing och att elever kränks är det viktigt att vuxna finns med även på rasterna och att eleverna får vara med i arbetet med skolans värdegrund. Och att skolans arbete med likabehandling sätts på pränt så att elever, personal och föräldrar vet vad som gäller.

– Jag tycker att likabehandlingsplanen är en ledstång för oss i personalen här på skolan. Man kan gå till den och titta vad som gäller om man undrar något. Och man kan fördjupa sig i diskrimineringsgrunderna tillsammans med barnen i klassrummet. Vi har lagt in en timme livskunskap i veckan på schemat för alla elever här på St: Olofsskolan för att ständigt arbeta med de här frågorna, berättar Ulrica Karlsson.

Sundsvalls kommun håller nu på att ta fram gemensamma riktlinjer för likabehandling i skolorna. Rektor på St: Olofsskolan, Ingegerd Larsson, tror att alla kommunens skolor tampas med sina egna unika problem men är ändå positiv till initiativet.

– Vi är ju väldigt olika på skolorna, vi har olika behov, olika gårdar och olika barn. Men det finns ju nånting vi alla ska ha och det är nolltolerans mot mobbing, säger Ingegerd Larsson.

Robin Oljelund Kjellberg
robin.oljelund-kjellberg@sr.se