Fågelvirus sprider sig i Västmanland

Det smittsamma virus som dödar vilda duvor sprider sig nu i mellersta Sverige. Därför utökar Jordbruksverket riskområdet för tamfåglar, från att ha gällt endast Västerås kommun till att omfatta hela Västmanlands län samt Enköpings kommun.

I området ska samtliga fjäderfän och andra tamfåglar hållas inomhus för att minska risken för smitta av det så kallade Newcastleviruset.

Viruset angriper fåglarnas nervsystem, andningsorgan och tarmar hos fåglarna. Det är inte farligt för människor, enligt länsveterinär Per Salander. Däremot bör man ha koll på sina tamfåglar.

– Man ska inte låta tamfåglar komma i kontakt med vilda fåglar, för att minska risken för att viruset sprids vidare.

– Man vill ju göra allt för att förhindra att viruset kommer in bland fjäderfä som höns som ska producera ägg, eller kycklingproduktion, säger länsveterinär Per Salander.