Trosa

Fortsatt stark ekonomi

Den kommunala ekonomin i Trosa är fortsatt stark. Den senaste prognosen pekar mot ett överskott  i år på sex miljoner kronor. Det är fyra och en halv miljon mer än vad som budgeterats.

Verksamheterna har hållit sig inom sina ramar samtidigt som skatteintäkterna blivit högre än beräknat i år, enligt kommunens egna analyser.

Skatteintäkterna sjönk dramatiskt under förra året, men har alltså stigit mer än väntat i år.