Stockholm

Mindre utsläpp av lustgas

Södersjukhuset ska minska utsläppen av lustgas på förlossningskliniken. Mer än hälften av alla kvinnor använder lustgas som smärtlindring när de föder barn. Bieffekterna är små för mamman, men inte för miljön.

Lustgas har 300 gånger större miljöpåverkan än koldioxid. Därför ska Södersjukhuset under hösten installera en så kallad lustgasdestruktionsanläggning och dessutom införa särskilda andningsmasker.

– Om man andas ut i masken förblir gasen i ett slutet system och påverkar dels inte arbetsmiljön, och dessutom kommer den inte att gå ut i atmosfären, säger Margareta Hammarström, verksamhetschef för Kvinnosjukvård/Förlossning på Södersjukhuset.