Äng

Erkänner brister i valet

Efter klagomål mot hur röstningen i årets val gick till i Ängs skola, medger nu valnämnden att det fanns brister.

Privatpersoner har klagat på öppetiden och att valskärmarna inte gav avskildhet.

Valnämnden skriver i ett svar att de över 200 personer som kom för att rösta i Ängs skola var många fler än väntat och att man ska ha längre öppettider vid nästa val.

Angående valskärmarna som inte gav avskildhet förklarar nämnden i Nässjö med att de inte var monterade på rätt sätt - något som beklagas.