Dalarna

Fortfarande hög ungdomsarbetslöshet

Det är stora regionala skillnader i arbetslösheten i Dalarna. Det framgår av de siffror, som Arbetsförmedlingen i dag presenterat och som gäller för september månad.

Drygt 10 700 personer var i slutet av september inskrivna som arbetslösa eller deltagare i program med aktivitetsstöd. Det är 6,4 procent av länets befolkning i åldrarna 16-64 år. Rikssiffran är något högre, 6,7 procent.

Det här betyder att arbetslösheten totalt sett ökat något jämfört med september i fjol, men minskat sedan början på det här året.

Säter är den kommun som fortfarande kan ståta med att ha länets lägsta arbetslöshet, 4,2 procent. I Orsa är den nästan dubbelt så hög, eller 8 procent.

Notabelt är att arbetslösheten i nordvästra Dalarna minskat sedan september i fjol. I Malung-Sälen och i Vansbro är den lägre än i länet som helhet.

Ungdomsarbetslösheten i Dalarna är fortfarande något högre än i landet som helhet. Den uppgår för närvarande till 12 procent, eller i det närmaste  3 000 personer. 

Men även vad gäller ungdomarna är de regionala skillnanderna betydande och liknar i stort de som gäller för befolkningen som helhet.

Dalanytt
dalanytt@sr.se