Många romer flyr till Göteborg

Ovanligt många romer från Serbien kommer just nu till Göteborg. Sedan september har 749 personer från Serbien sökt asyl i Göteborg och Migrationsverket arbetar just nu med att hitta boende åt alla.

Omkring 200 stycken har inkvarterats tillfälligt på en camping på Tjörn, och man har nu gett även övriga tak över huvudet, enligt Fredrik Bengtsson, informatör på Migrationsverket.

– Det har vi gjort, även om vi har fått ta till lite extraordinära åtgärder som att hyra stugbyar.

Tjörns kommun blev informerade sent på eftermiddagen att Migrationsverket hade tecknat ett avtal för 200 platser på ett tillfälligt flyktingboende, och det tycker kommunfullmäktiges ordförande Martin Johansen var väl kort.

– Som alla kommuner i Sverige vill vi göra ett så gott jobb som möjligt, och då tycker jag att vi ska få förutsättningar att göra det.

Kommunen har nu ansvaret för att barnen som kommer ska må bra, men man kommer inte ordna med skola.

– I och med att det är sagt att det kommer att vara under en kortare period har vi som kommun inte skyldighet att ordna skola och ska inte göra det.

Enligt Fredrik Bengtsson på Migrationsverket kommer bara ungefär två procent av romerna få uppehållstillstånd i Sverige, resten skickas tillbaka.

– Vi är fullt medvetna om att man som rom i Serbien lever under väldigt svåra sociala förhållanden. Samtidigt är det så att det man uppger inte når upp till graden som krävs enligt lagen för att bevilja ett uppehållstillstånd.

Lasse Edfast
lasse.edfast@sr.se