Arvodesaffären

Oppositionen lämnade fullmäktige i protest

Den politiska oppositionen i landstinget lämnade idag fullmäktigesalen i protest mot majoritetens hantering av arvodesaffären. Den ovanliga protesten skedde i samband med ett extra landstingsfullmäktigemöte.

De felaktigt utbetalda arvodena, som betalats ut till nio förtroendevalda i landstinget under 2007 fram till och med i våras, uppgår till nästan två miljoner kronor, enligt den rapport som landstinget låtit göra. Idag hade landstingsstyrelsen föreslagit att utbetalningarna i efterhand skulle godkännas på det extra fullmäktigemötet. Men förslaget och hanteringen får hård kritik.

– Man struntar i de överenskommelser som har funnits och att arvodesberedningen ska hantera frågan. Det är den som ska lägga fram förslag. Nu stressar man fram förändringar i landstingsstyrelsen klockan åtta på morgonen för att sedan presentera det för fullmäktige klockan 10. Det ger ingen möjlighet att kommunicera förslagen i respektive parti. Majoriteten vill göra det snabbt och enkelt och sopa det under mattan, säger Peter Linnstrand (V).

Men Socialdemokraten och landstingsstyrelsens ordförande Åsa Kullgren, kallar oppositionens protest, att lämna fullmäktigesalen, för ansvarslös.

– Det är svagt att inte ta ansvar för det system de har varit med och byggt upp.

Landstingsfullmäktige beslutade idag att i efterhand godkänna de felaktigt utbetalda arvodena. Ett sätt för majoriteten, (S), (FP) och (MP) att försöka lägga arvodesaffären bakom sig.

– Det var det enda beslut vi kunde ta i den här situationen. De som tagit emot arvodena har inte fått ta emot för mycket pengar. De har gjort en arbetsinsats och har gjort det i god tro. Om man skulle betala tillbaka pengarna skulle vi inte nå en framgång juridiskt enligt utredaren, säger Åsa Kullgren, som betonar att utredningen har gjorts noggrann och genomgripande, tvärtemot vad oppositionen menar.

– Jag tycker inte att det gått för fort. Vi har ett fullgott underlag och nu har vi kommit fram till att vi måste ta ansvar. Det har vi också gjort. Oppositionen har krupit undan ansvar trots att de har ett ansvar för det system vi har haft. De försöker rida på en opinion som med fel förutsättningar tror att människor fått för mycket pengar när inte det stämmer. Det pekar också utredningen som har gjorts på. Ingen har fått för mycket pengar. Det som saknades var ett formellt fullmäktigebeslut. Det har vi fattat idag. Jag hoppas att sörmlänningarna kommer att förstå det.

En annan punkt på dagordningen handlar om nya regler för omställningsbidrag som gör det möjligt för politiker som själv väljer att avgå att få fortsatt arvode under ett halvår. Tidigare har det endast gällt politiker som blivit av med sin försörjning i samband med majoritetsskiften. Den delen gäller landstingsstyrelsen ordförande Jörgen Danielsson (S) som kom med beskedet i slutet av augusti att han skulle avgå när Sveriges Radio Sörmland avslöjade att han hade haft ett större ansvar i arvodesaffären än vad han tidigare sagt.

Det handlar bara om att trygga försörjningen för Jörgen Danielsson, säger landstingsrådet Marie-Louise Forslund-Mustaniemi (KD).

– Man anpassar den till Jörgen Danielssons behov av att ha extra betalt i sex månader. Tidigare har vi inte haft den typen av beslut.

Men det tillbakavisas av lanstingsstyrelsens ordförande Åsa Kullgren (S).

– Det gäller inte en sådan situation som för Jörgen Danielsson så länge han inte lämnat in en ansökan. Arvodesberedningen har jobbat med det sen i våras. Så länge han inte kommit in med en ansökan om omställningsbidrag och så länge han inte har gjort det så har han inte rätt till omställningsbidrag.

Marie-Louise Forslund-Mustaniemi (KD).

– Det är väl upp till bevis då efter att vi klubbat förslaget.

Det extra landstingsfullmöktigemötet pågick ännu när denna text publicerades.

Katarina Wahlström
katarina.wahlstrom@sr.se