Halland

Tjuvfisket fortsätter i Kattegatt

Trots all uppmärksamhet sedan Greenpeace anklagade danska fiskare för systematiskt tjuvfiske i Kattegatt i slutet av augusti, så fortsätter tjuvtrålandet nära Hallandskusten.

Det befarar Kustbevakningen sedan man observerat hur en del danska fiskebåtar kör mycket långsamt genom det fredade området i Kattegatt, berättar fiskerihandläggaren Ola Vesterlund.

– Det tycker vi är en indikation på att det kan förekomma fiske som inte är tillåtet, det sker varje dygn i princip, utom på helgerna, säger Ola Vesterlund. 

Tjuvfiskarna håller till både på svenskt och danskt farvatten i närheten av Hallandskusten. Kustbevakningen har ännu inte kunnat fånga några tjuvfiskare på bar gärning.

Vad kan ni göra åt det här?

– Vi försöker att samarbeta med kustbevakningens södra region, genom att ha en högra frekvens närvaro i området. Vi samarbetar även med danska myndigheter. Vi informerar även fiskeriverket. 

– Däremot har flyget observerat och rapporterat fiskare i området. Räcker det inte med att öka närvaron så får vi försöka höja närvaron ännu mer i den mån det går, säger Ola Vesterlund.