HD friade männen i Tumbamålet

Högsta domstolen friade de tre män som stått åtalade i det så kallade Tumbamålet. Männen var misstänkta för grovt sexuellt utnyttjande av en kraftigt berusad kvinna i Tumba söder om Stockholm.

Högsta domstolen fastställer hovrättens beslut och friar de tre männen, men drar andra slutsatser än vad hovrätten gjorde.

Det var i mitten av februari som flera män var hemma i kvinnans lägenhet och hade sex med henne. Man har hittat spår av sperma från sex män på kvinnans lakan.

Fyra av sex män åtalades och friades av tingsrätten och hovrätten.

Uppsåt
Hovrätten kom fram till att kvinnan var så berusad att hon befann sig i hjälplöst tillstånd. Det är en förutsättning för att männen ska kunna dömas för att ha utnyttjat henne sexuellt.

Däremot slog hovrätten fast att de fyra männen inte förstod att kvinnan var i ett hjälplöst tillstånd, eftersom hon rörde sig fritt i lägenheten och svarade adekvat på tilltal. Därför hade de inte uppsåt att sexuellt utnyttja henne, är rättens slutsats, och det är uppsåtet som är den juridiska nyckeln.

Förnekar
En av männen förnekar att han har haft sex med henne. Det går inte heller att bevisa.

Tre av männen har erkänt sexuellt umgänge med kvinnan, men förnekar att det var mot hennes vilja. Riksåklagaren valde att överklaga domen mot dessa tre män.

Högsta domstolen slår fast att även om situationen framstår som anmärkningsvärd och bär spår spår av hänsynslöshet, kan den inte i sig leda till slutsatsen att kvinnan var hjälplös i lagens mening och därför kan de inte dömas för sexuellt utnyttjande.

Nils Uggla är kvinnans juridiska ombud och han tycker att Högsta domstolens dom är beklaglig:

– Jag tycker naturligtvis att det är beklagligt att tingsrätten först frikänner och säger att hon inte var hjälplös, hovrätten säger att hon var hjälplös och HD säger att hon inte var det, så att det blir svårt kanske i framtiden att veta exakt vad man menar med hjälplöst tillstånd, säger Nils Uggla.

Matilda Durehed
matilda.durehed@sr.se