Öland

Många drabbas av Ötabkonkurs

Det är många inom turistnäringen på Öland som kommer att förlora pengar efter Ötabs konkurs.

Enligt Ingmar Johnson som är utsedd tll konkursförvaltare finns inga tillgångar i bolaget.

Strand hotell i Borgholm sitter nu och räknar på vad konkursen betyder för dem ekonomiskt.

– Det är en ansenlig mängd pengar i den fordran som vi har på Ötab, säger hotelldirektören Jan Alexandersson.

– Exakt hur mycket får vi återkomma till.

Trots att turistsäsongen nu är avslutad så ska planeringen inför 2011 egentligen redan vara igång.

– Jag tror att det är akut att politiker och näring sätter sig ned tillsammans och tittar på hur vi ska arbeta med destinationsmarknadsföring av Öland, säger Jan Alexandersson.

– Jag tror att man ska vara klar med riktlinjerna för det här innan jul.