Piteå

Sågverk hotas av vite

Arbetsmiljöverket har funnit farliga förhållanden vid Stenvalls Trä i Piteå och meddelar därför ett förbud enligt arbetsmiljölagen.

Om arbetsgivaren inte rättar sig efter förbudet, hotar ett vite på 150 000 kronor.

Det handlar om att samtliga tre hyvelmaskiner måste utrustas med ett skydd som gör att man inte kan komma i kontakt med maskinen så länge den är igång.