Vetlanda

Kor och hästar i fallfärdig lada

När Länsstyrelsen besökte gården i början av september visade det sig att ligghallen där djuren kan söka skydd mot väder och vind kan kollapsa när som helst. Inne i ladugården finns stora hålor och trasig inredning som kan skada djuren.

Nu riskerar ett par på en gård utanför Vetlanda ett vite på 100 000 kronor om de fortsätter att ha hästar och kor i en tillfällig ligghall och en ladugård på gården.

Paret fick en månad på sig att svara på den kritik de då fick, men eftersom inget hänt hotar länsstyrelsen nu med ett högt vite.

Paret har dessutom anmälts till åklagaren för ett misstänkt brott mot djurskyddslagen, efter att en veterinär hittat skador hos en ko, som paret inte gjort något åt.