Nyköping

Patientsäkerheten äventyrades

Socialsstyrelsen kräver att Nyköpings kommun ska ta fram rutiner som gör att patientsäkerheten vid planerade datadriftsstopp inte hotas. Anledningen ett serverbyte tidigare i höstas vilket gjorde att personal bland annat inte fick tillgång till 1700 hälso- och sjukvårdsjournaler och kunde kommunicera med lasarettet.

En internutredning visar att ingen patient kommit till skada, men att det finns en fara för det när det sker planerade driftsstopp på obekväm arbetstid eftersom ordinarie sjuksköterskor inte är i tjänst och joursjuksköterskorna inte har kännedom om alla patienter.