Norrbotten

Kraftinvesteringar spås minska

Om ungefär ett år införs olika elområden i Sverige. Införandet kan leda till en inbromsning av investeringar.

Investeringar det handlar om är till exempel vindkraft och vattenkraft i norra Sverige, spår branschorganisationen Svensk Energi.

Antalet elhandelsbolag i varje elområde väntas minska, vilket innebär mindre valfrihet för konsumenterna.

Det kommer förmodligen även att innebära större variationer i elpriserna, enligt Svensk Energi. I södra Sverige kan det bli höjda elpriser.