Halmstad

Pengar minskar vindkraft-motstånd

Motståndet mot nya vindkraftparker i Halland är stort på många håll. Men det hade inte behövt vara så. Information och ekonomisk vinning är två sätt att få invånarna med sig menar Mikael Jonasson, kulturgeograf på Högskolan i Halmstad.

– Man har pratat om bygdemedel, en form av beskattning skulle man kunna kalla det, från vindkraftbolagen som ska gå tillbaka till byarna som föremål för exploateringen.

– Generellt så är det så att om man har intressen eller får intäkter från vindkraften, eller om man tjänar på det helt enkelt så har man en tendens att ha en större acceptans.

Är vindkraftbolagen intresserade av de här lösningarna?

– Det är inte alltid att de är det. De vill själva ha så stor del av intäkterna som möjligt men jag tror att alla skulle tjäna på det här. Man får mindre konflikter, mindre besvär och mindre överklaganden.

Ponera att man skulle få pengar för vindkraftverken och processen skulle gå annorlunda till, skulle man då inte längre störa sig på att se och höra vindkraften?

– Det finns forskning som visar att man störs mindre då, säger Mikael Jonsson.