Arvodesaffären

Svårt att nå sjukvården

En annons i lokalpressen idag har gjort att det varit svårt att nå sjukvården per telefon. Landstingets växel har blivit nedringd av allmänheten efter att oppositionen i landstinget i en annons lanserat budskapet "stoppa rofferiet i landstinget" och uppmanat allänheten att protestera genom att ringa och mejla landstinget. Närmare 100 mejl har skickats in.

Hanna Svensson, politisk sekreterare för Socialdemokraterna är kritisk och säger att det varit ett hårt tryck mot personalen som drabbats orättvist av oppositionens opinionsbildning.