Nej till sprutbyte i Göteborg

Det blir inget sprututbytesprogram för narkotikamissbrukare i Göteborg.

Efter sex månaders betänketid säger kommunledningen nej till ett förslag från Västragötalandsregionen.

Dario Espiga är socialdemokratiskt kommunalråd och menar att det inte går att se någon minskad smittspridning genom sprutbyten.

– Under många år har man gjort studier och försök och det finns ingen evidens på att det förebygger HIV eller hepatit, säger han. Det låter mer som ett ideologiskt ställningstagande än ett riktigt ställningstagande utifrån människornas behov.

Det är inte verklighetsförankrat?

– Det tycker jag inte det är, nej.

I Göteborg finns runt 2 000 tunga missbrukare. Det är oklart hur många som använder sprutor, men man vet att få som gör det har smittats av HIV eller hepatit, jämfört med i Malmö och Stockholm.

Visserligen uppmärksammades förra året ett utbrott av hepatit, men liknande utbrott finns också i städer med sprutbyten.

Kommunens experter anser att andra insatser betyder väl så mycket för att minska smittspridningen bland intravenösa missbrukare.

De flesta politikerna i kommunledningen håller med, men inte alla. Två partier vill ha försök med sprutbyten, Miljöpartiet och Folkpartiet. När sprutor byts kan man motivera missbrukare att sluta, menar folkpartisten Helene Odenjung.

– I det förebyggande arbetet som vi har varit bra på i Göteborg kan man ha det här som en del och ett komplement. Jag tror att Västragötalandsregionen kommer att gå vidare till en annan kommun nu, för de vill pröva detta. Och jag beklagar att det inte blev Göteborg, säger hon.

Roger Blomqvist
roger.blomqvist@sr.se