Sundsvall

Gymnasieprogram räddas

Vid sitt sammanträde idag beslutade barn- och utbildningsnämnden att tillföra Sundsvalls gymnasium nästan sex miljoner kronor för 2010 genom att justera upp skolpengen till samma nivå som den för de fristående skolorna.

Beslutet innebär att flera av de nedläggningshotade utbildningarna i kommunen får vara kvar.

Tre program; Mode/design, inredning/design och bild och form läggs ner.

Enligt kommunen kommer dessa utbildningar finnas kvar tack vare tillskottet av pengar:

•Hantverksprogrammet frisör blir kvar
•Hantverksprogrammet stil/hälsa/spa blir kvar
•Hantverksprogrammet foto kommer att erbjuda 24 platser istället för 20 platser
•Estetiskt program musik kommer att erbjuda 30-48 platser istället för 30 platser
•Fordonsprogrammet kommer att erbjuda 48 platser inklusive transportinriktning
•Bygg- och anläggningsprogrammet kommer att erbjuda 48 platser
•Hur de fem särskilda introduktionsprogrammen ska organiseras ska utredas så snart som möjligt
•Sundsvalls gymnasium ska ansöka om att få erbjuda ett fjärde år på teknikprogrammet
•Samverkan med branscher och företag, Yrkeshögskolan Mittuniversitetet i det fortsatta arbetet betonas