Luleå

Kommunalrådet tog saken i egna händer

Luleås kommunalråd Karl Petersen tog med sig sin gamla murarslev till höghusbygget på Lulsundsberget i dag.

Bygget på Lulsundsberget i Luleå fortskrider enligt planen, de två fastigheterna som ska bli 14 och 16 våningar reser sig allt högre. I förmiddags lades de första tegelstenarna på en av husfasaderna, och muraren var ingen mindre än kommunalråd Karl Petersen, som tagit med sig sin gamla murarslev från 70-talet. Det gula teglet var danskt och hade namnet Petersen.

– Det känns härligt! Är man murare så känns det i kroppen, säger Karl Petersen som inte alltid varit kommunalråd.

Han menar att husen betyder mycket för Luleå.

– Eftersom vi har en befolkningstillväxt behöver vi fler lägenheter i staden. Sedan blir de också symboliskt starka. De står på Lulsundsberget och når väldigt högt, det signalerar tillväxt.

Planen är att bygga ytterligare sex likadana hus på Kronanområdet.

– Det kommer tillslut av vara ett område med en stor bofast befolkning.

De två höghusen på Lulsundsberget kommer att inrymma 104 stycken lägenheter och kosta 150 miljoner kronor. Inflyttning beräknas ske hösten 2011.