Björk i spetsen för isländsk protest

I Island väcker försäljningen av ett av landets energibolag till ett kanadensiskt-svenskt företag starka känslor. 20 000 islänningar protesterar i en namninsamling och i spetsen för protesterna står den berömda sångerskan Björk.

Björk, och alla andra som motsätter sig försäljningen, anser att Island, genom att avyttra sina naturresurser till utlänningar, spelar hasard med landets framtid.

Striden står kring ett av Islands största energibolag, Orka, som det kanadensiska bolaget Magma har köpt via sitt svenska dotterbolag. Kanadensarna tar därmed kontrollen över de stora geotermiska tillgångarna i landets sydvästligaste del, inte långt från huvudstaden Reykjavík.

Det handlar alltså om den värme som är lagrad i berggrunden och som är mycket viktig, inte minst för den stora elproduktion som de isländska aluminiumverken kräver.

Den isländska regeringen skall nu ta ställning till försäljningen och ett av partierna i koalitionsregeringen, Gröna Vänstern, är klart emot affären. Medan Socialdemokraterna, enligt nyhetssajten Islandsbloggen, gärna skulle se någon slags kompromiss med fortsatt stort isländskt ägande i energibolaget.

Enligt kritikerna bör affären stoppas helt och hållet och frontfiguren Björk föreslår en folkomröstning där islänningarna får ta ställning till om landets naturtillgångar överhuvudtaget skall kunna säljas till utlänningar. Många ser det som mycket olyckligt om, det av bankkrascherna mycket hårt drabbade, landet skulle tappa kontrollen över sina egna resurser.

Samtidigt som den här debatten pågår har Island en konflikt med EU om en annan isländsk tillgång, nämligen fisk. Fisket ger Island stora exportinkomster, men EU tycker att islänningarna tar upp för mycket makrill ur Nordatlanten, så mycket att beståndet är hotat. Den här konflikten hotar nu att försvåra Islands förhandlingar om medlemskap i unionen.