NORRBOTTEN

Svenska gruvor är säkra

I natt kom den sista gruvarabetaren upp ur det gruvschakt i Chile där han tillsammans med 32 kamrater suttit instängd i över två månader. Och efter olyckan frågar sig många om något liknande skulle kunna hända i Sverige.

Per Weihed är professor i malgeologi vid Luleå tekniska universitet.

Han berättar att gruvan i Chile sedan tidigare var känd för sina brister - och något liknande skulle inte kunna hända här, säger han.

– Nej, det kan inte hända. Våra svenska gruvbolag har ett helt annat säkerhetstänk. Vi har zoner i berggrunden som öär svag, där det är dåligt berg, men gruvbolagen bultar de områdena, man betongarmerar de områdena, så det är inte den risken i de svenska gruvorna.