RENOKIOSKEN

Fortsatt undersökning av markförorening

Undersökningen av den förorenade marken vid Renokiosken i Visby fortsätter. Länsstyrelsen satsar mellan 350.000 och 400.000 kronor på ytterligare undersökningar av marken där det tidigare låg en kemtvätt - Renotvätten.

Det har redan gjorts flera borrhål i marken ned till omkring 3,5 meters djup och även tagits prover på jorden där, men resultatet var inte tillräckligt bra för att kunna göra en plan för saneringen. Nu ska de borra ned till 9 meters djup.

Lösningsmedel som användes på Renotvätten för att tvätta kläder har trängt ned i marken. Det handlar om den giftiga kemikalien perkloretylen, och den största risken är att den ska tränga ned till grundvattnet.

Däremot är det ingen risk för de boende i området säger Mattias Vejlens på länsstyrelsen där han samordnar arbetet med förorenade områden på ön.

Enligt Vejlens är perkloretylen en besvärlig kemikalie - den är tung och sjunker ned i marken, men stoppas av lerlager. Fast om det finns sand i leran så tränger den vidare nedåt mot grundvattnet.

Den nya undersökningen väntas bli klar under hösten och nästa år börjar arbetet med en plan för hur marken ska saneras. Enligt Mattias Vejlens är en metod att gräva bort all förorenad jord, men det är mycket dyrt. Ett annat alternativ är att värma upp jorden på plats så att kemikalierna stiger och kan tas om hand.

Företaget bakom Renotvätten - Reno Kemomat har gått i konkurs så det blir statliga Naturvårdsverket som får betala får både undersökning och sannering.