HABO

Rekord - men ingen skattesänkning

Trots att den ekonomiska krisen precis blåst över, ser 2010 ut att bli ett bra år ekonomiskt för många av länets kommuner. Habo kommun till exempel går mot ett rekordresultat på 18,5 miljoner i år visar en ny prognos.

Att få över 18 miljoner kronor över på ett år är ett uppseendeväckande resultat för en så liten kommun som Habo.

Och Habo kommun är inte ensamt om att få pengar över i år och orsaken enligt kommunalrådet Thomas Wertén är dels att skatteunderlaget ökar, när det går bättre för Sverige ökar skatteintäkterna för kommunerna. Och dels har Habo inte heller drabbats så hårt av krisen inom fordonsindustrins underleverantörsled.

Dessutom har regeringen öst pengar över kommunerna i ett extra stöd under krisen och bara det har gett Habo tio miljoner i år, säger Thomas Werthén.

Men någon skattesänkning blir det inte i Habo, trots moderat dominans och pengar över i kassan. Istället ska man använda pengarna till att minska upplåningen eftersom kommunen bygger mycket just nu, bland annat en ny skola. Dessutom ser ekonomin sämre ut nästa år då en stor del av det extra kommunstödet försvinner.