Halmstad

Kritik mot avverkning i reservat

Länsstyrelsen går alldeles för hårt åt mot Haverdals naturreservat norr om Halmstad. Det tycker ett par engagerade personer som ifrågasätter den nya skötselplanen som är på gång för området.

I den nya skötselplanen vill man bland annat öppna upp områden som idag domineras av tall och bergtall. Hans Svensson har intresserat sig för reservatet i många år, och han tror inte att det här är rätt väg att gå.

– Farhågorna är att den unika miljön i många fall kommer att försvinna. Vi får något annat som vi inte riktigt vet vad det är.

I slutet av 1800-talet och början av 1900-talet hade bönderna problem med sand som blåste in över åkrar och betesmarker. För att binda sanden planterade man bland annat tall och berg i det som i dag är Haverdals naturreservat. I länsstyrelsens förslag till ny skötselplan står det att syftet är att restaurera området. De vill alltså återskapa öppna sandmarker för att hotade arter ska överleva i området på lång sikt.

– Man kommer att säkert att att vara klok nog att bevara mycket av den unika strandskogen, men en hel del kommer att stryka på foten också. Det ingår i skötselförslaget att man ska ta bort skogen 200 meter innanför sanddynerna därdet finns planterad tall och bergtall.

Hans Svensson menar att länssyrelsen har de öppna sandmarkerna och hotade arter som det enda syftet med reservatet och att de glömmer andra saker, som att området är ett uppskattat friluftsområde till exempel. Varje dag promenerar och springer människor i området.

– Jag har vistats här mycet de senaste veckorna. När jag berättar om förändringarna blir folk skrämda, säger Hans Svensson.