Skåne

DSB och Skånetrafiken i konflikt

Ombyggnaden av Malmö centralstation har kostat dansk-skotska DSB-First mycket, hävdar bolaget. Nu kräver DSB, som kör Öresundstågen, skadestånd.

Enligt ett internt dokument som Danmarks Radio har kommit över handlar det om 70 miljoner kronor, som DSB First kräver av sin svenska uppdragsgivare. 

Helt klart är att det inte har gått så bra ekonomiskt första året som DSB First kört de svenska tågen. Man skulle tjäna fem procent men förlorade 16 miljoner.

Dessutom anses företagets årsbokslut som mycket osäkert. Revisorn Kent Lindén ville i juni inför bolagsstämman varken tillstyrka eller avstyrka årsresultatet. 

Det här är osäkert skriver han eftersom förhandlingar om skadestånden i juni ännu inte var slutförda. Det är de inte heller i dag. 

Därför ville inte revisorn uttala sig om bolagets årsredovisning ens har upprättats lagenligt.

Om det verkligen handlar om just 70 miljoner i skadeståndskrav, det vill Skånetrafikens vd Magnus Hedin inte bekräfta. Han säger bara att förhandlingar pågår. I dessa förhandlingar har det också kommit upp att Skånetrafiken vill ha betalt av DSB för vinterns många förseningar.

I Danmark har folketingsledamöter reagerat på att statsägda DSB eventuellt satsar osäkert på konkurrens i grannlandet, innan man klarar av att köra tågen på ett bra sätt hemma.

DSB First skriver i ett pressmeddelande att man inte förlorar på satsningen i Sverige, men att det kostar mest i början och att vinsten ska komma under de sju år avtalet varar.