LÄNET

Förslag gläder hjälporganisationer

Nu kan gåvorna till hjälparbete öka för de idella föreningarna. För regeringen vill att privatpersoner ska kunna göra avdrag i deklarationen för sina gåvor. Det kan betyda många miljoner till biståndsorganisationer i länet.

Enligt regeringens förslag blir avdraget för privatpersoner i deklarationen högst 1 500 kr och då måste du ge 6 000 kr. Föreningar och bolag kan inte utnyttja den.

Varje år skänks cirka 45 miljoner till Erikshjälpen genom bland annat insamlingar, testamenten och fadderverksamhet. Dessutom tillkommer secondhandförsäljningen.

Förslaget om avdragsrätt för gåvor till ideella organisationer har länge varit en hjärtefråga för Kristdemokraterna och blev också en valfråga.

Sverige har varit det enda landet inom EU som inte haft en ideell avdragsrätt i någon form. Ofta har i diskussionen hänvisats till Norge där det ideella givandet ökade med 30 procent när ideell avdragsrätt infördes.

En tanke från regeringen är att fler ideella gåvor ska minska det ekonomiska beroendet av stat och kommun.