LULEÅ

Osäkert för lärarutbildningen

Lärarutbildningen vid Luleå tekniska universitet kan komma att läggas ned. Den 15 december ska Högskoleverket besluta om vilka universitet som får examensrätt från nästa år och det är kvaliteten som avgör.

Luleå tekniska universitet är ett av de lärosäten som nu granskas och klarar man inte kraven finns risk för nedläggning av lärarutbildningen.

Ordföranden för akademikerfacket Saco Mia-Fredrika Fredriksson är orolig.

- Lärarutbildningen är under översyn, som i värsta fall innebär att vi inte får någon utbildning. Tanken är att utbildningen ska höjas kvalitetsmässigt och då kommer den bara att finnas på ett par universitet i Sverige. Risken är att Umeå får den i stället för Luleå och det är ett stort bakslag för LTU, säger hon.

Lärarutbildningen i Luleå startade faktiskt redan 1905 och knöts till universitetet 1977. 200 elever tas in varje år, men nu granskar Högskoleverket vilka högskolor, som ska få examensrätt. 140 ansökningar om olika utbildningsprogram har kommit in från 29 lärosäten, bland andra den i Luleå.

I december kommer verkets beslut och prorektor Erik Höglund vid LTU vill tona ned risken för nerläggning.

- Vi har gjort väldigt mycket de sista åren för att ytterligare höja kvaliteten i vår lärarutbildning, så jag skulle bli ytterst förvånad om detta skulle bli ett resultat av den granskning, som man nu genomför.

– Jag tror inte att det är en överhängande risk att vi skulle tappa examensrätten, absolut inte. För Norrbotten betyder lärarutbildningen mycket, eftersom vi är en huvudaktör, när det gäller att förse detta län med utbildade lärare. Vi har både lärare och forskare och det skulle naturligtvis bli ett avbräck för LTU om vi inte skulle få igenom detta, men framförallt för regionen, säger Erik Höglund.