Kungsbacka

Rätt praktikant på rätt ställe

Alla praktikplatser i Kungsbacka kommun samordnas i en praktikbank. På så sätt hoppas man att företagen ska hitta rätt person till rätt plats.

– Vi känner våra deltagare och vi vet vad de har i bagaget, vad de har för utbildning, erfarenhet och kompetens. Samtidigt tar vi då uppgifter från företagen vad de vill och vad de är ute efter så att rätt person hamnar på rätt praktikplats, säger Hanna Schölander är projektledare på Kompetenscentrum i Kungsbacka. 

Kungsbacka kommun har ställt upp med 300 praktikplatser. Nu vill man få ut praktikanter också i det privata näringslivet. I veckan uppmanas företagarna att ställa upp.

Samtidigt har arbetsförmedling, som också jagar praktikplatser, har haft det väldigt svårt att hitta jobb ute på företagen.

– Vi tror mycket på den matchning som vi kommer att göra med praktikant och praktikplats. Redan nu har näringslivet visar intresse för våra praktikanter, säger Hanna Schölander.