oxelösund

Kritik mot arbetsmiljön på Merox

Företaget SSAB Merox vid Järnverket i Oxelösund får kritik av Arbetsmiljöverket för brister i arbetsmiljön. Det gäller en händelse i september då en plåtbit kastades iväg tio meter i samband med lastning.

Enligt Arbetsmiljöverket föjdes instruktionerna för hur lastningen ska gå till, men ingen varningssignal fanns om att lastning pågick.

Därför kräver Arbetsmiljöverket att detta ska ske så att personal som vistas utanför lastplatsen inte riskerar att skadas