Laholm

Kriminalvården går till botten med Styrmansgården

Kriminalvården utreder samtliga 38 placeringar och vistelser som skett vid behandlingshemmet Styrmansgården i södra Halland sedan 2007. Detta efter avslöjanden om allvarliga fel vid behandlingshemmet.

I flera fall har personer som avtjänat sista delen av sina straff inte fått någon vård eller bott på hemmet utan har istället fått pengar för att sköta sig själva.

"Det som kommit fram kan ses som ett bevis för att det inte är ordning och reda i hur Kriminalvården hanterar pengar för vårdvistelser och vårdplaceringar", skriver Kriminalvården i sin handlingsplan för utredningen.