Malmö

Inga statliga pengar för tryggt boende

Malmö kommun kommer att ta fram fler trygghetsboenden för äldre, men tänker inte söka statliga investeringsbidrag för det. Orsaken är kravet på att bidraget även ska gå till bostadsrätter.

– Jag förstår inte hur de tänker. Jag tycker inte att det här ska vara bostadsrätter som upplåtelseform. Om kommunen ska gå in i det här och försöka bygga upp en verksamhet, tycker jag att det självklart ska vara hyresrätt, säger Ilmar Reepalu (S).

Det finns redan ett kommunalt trygghetsboende i Malmö - Havsuttern vid Sankt Johannes kyrka. Kommunen tror att efterfrågan på trygghetsboenden kommer att öka.

Enligt de riktlinjer som nu tagits fram i Malmö ska den som är 70 år, känner sig otrygg och behöver hjälp till exempel från hemtjänsten, kunna söka ett trygghetsboende. Men Malmö tänker inte söka de statliga investeringsbidrag som alliansregeringen inrättat, som fastighetsägare kan söka för att trygghetsanpassa bostäder.

– Med bostadsrätter får jag ju in ett helt annat sätt att äga. Det är någon annan som disponerar vem som kommer att äga bostaden efteråt, säger Ilmar Reepalu.

Den borgerliga oppositionen är överens om vikten av trygghetsbostäder, men tycker att rätten att söka även ska gälla dem som inte behöver hjälp från hemtjänsten. Oppositionen beklagar också att kommunen avstår från statliga bidrag för kostnaderna för att trygghetsanpassa bostäder.

– Nu finns det ju ett statligt stöd att få. Det är synd att man säger nej till den möjligheten, säger Anja Sonesson (M), vice ordförande i kommunstyrelsen.