Östersund

Radioklassiker försvinner - På reine jamska läggs ner

Programmet På reine jamska kommer att försvinna i sin nuvarande form ur P 4 Jämtland vid årsskiftet och Bo Oscarsson slutar som programledare för den programpunkten.

– Jamskan ska även i fortsättningen värnas av P4 Jämtland, men på ett sätt som riktar sig till en bredare publik, säger kanalchefen Camilla Wahlman.

Samtal pågår med Bo Oscarsson kring att ta tillvara hans djupa kunskap om jamskan på något sätt men i annan form och omfattning efter årsskiftet, tillägger hon.

– Programpunkten har varit mycket populär och det är mycket tack vare Bo som den har kunnat leva vidare i 16 år, men allt kommer till ett läge när det är dags att gå vidare och där är vi nu, säger Camilla Wahlman.

Beslutet att lägga ner På reine jamska i sin nuvarande form har väckt uppmärksamhet. Till exempel finns det nu en nystartad facebookgrupp på Internet vars syfte är att bevara programmet. Det tyder på ett stort engagemang och intresse kring vad vi gör och kring det jamska språket.

– Nu gäller det för oss att bygga vidare på det stora engagemanget när vi går in för att hitta ett nyskapande och underhållande koncept för dialekter i P4 Jämtland efter årsskiftet, säger programchefen Elisabeth Wickzell.