Råkan Pluto och andra tänkande djur

Både kråkfåglar och människoapor betraktas som intelligenta. Men hur går egentligen tänkandet till? Idag handlar Vetandets värld om ett nytt forskningsprojekt som vill jämföra hur olika djur tänker. I programmet möter vi kognitionsforskaren Mathias Osvath och råkan Pluto.

Beteenden som vi människor betraktar som intelligenta finns i vitt skilda djurgrupper som kråkfåglar, människoapor, delfiner och papegojor. Det betyder att avancerat tänkande måste ha uppstått flera gånger under evolutionens gång.

Nu drar ett stort internationellt forskningsprojekt igång för att jämföra hur människoapor och kråkfåglar tänker.

Vetandets Värld har hälsat på kognitionsvetaren Mathias Osvath, en av initiativtagarna till projektet, och träffar bland andra råkan Pluto som kanske kommer kunna ge svar på hur tänkandet fungerar.