Renskötseln hotas av vindkraftsutbyggnad

Renskötseln hotas nu allt mer av vindkraftsutbyggnaden i norra Sverige. Igår vann vindkraften en principiellt viktig tvist om bygget av en vindkraftspark i Jämtland.

Enligt miljööverdomstolens dom vägde riksdagens utbyggnadsmål av vindkraft tyngre än samebyns skötsel av sina renar.

Jenny Wik-Karlsson är jurist på svenska samernas riksförbund.

– Konsekvensen blir ju att vindbruk ges ett enormt starkt företräde framför andra intressen och då så inser man att det kommer bli än svårare för rennäringen att hävda sig, säger hon.

Vindkraftsparken i Glötesvålen i Härjedalens kommun med 30 planerade snurror är första gången som en etablering, med en sameby som motpart prövas av miljööverdomstolen.

Samebyn stod inte ensam utan överklagade miljödomstolens tidigare dom, tillsammans med Kammarkollegiet, naturskyddsorganisationer och flera privatpersoner.

– Och nu har man ju gjort den bedömningen att dom här intressena tillsammans ändå inte väger tyngre än vindbruket och då blir ju det vägledande för andra domar möjligtvis, i vart fall i mindre parker.

Vindsnurrorna kommer att påverka renarnas vinterbete efter lav och en del verk kommer också stå där flyttleden går, menar Mittådalens sameby. Men enligt domen blir påverkan begränsad.

I en annan del av Jämtland pågår en annan liknande, om än större tvist angående 450 vindkraftsverk, där miljödomstolens dom väntas i december.

Vid jätteprojektet i Markbygden utanför Piteå med 1100 planerade verk har den berörda samebyn och vindkraftsexploatören inte kommit överens om ersättning ännu.

Totalt i renskötselområdet, från Dalarna och norrut finns idag över 60 vindkraftsparker som är i drift i något stadium eller som fått tillstånd att börja bygga.

Annika Helker Lundström är vd på branschorganisation svensk vindenergi.

– Att vindkraftens betydelse väger tungt är positivt. Riksdagen har ju satt ner foten och pekat ut vindkraften som en mycket framtida energikälla och därför är det ju inte konstigt att den får den betydelsen i en dom av det här slaget, säger hon.