EU verkar för förlängning av Kyotoavtalet

EU:s klimatpolitik har tagit ett litet steg framåt. Efter hårda påtryckningar på Italien kom unionens miljöministrar överens om att verka för en förlängning av det nuvarande klimatavtalet, Kyotoprotokollet.

Enligt miljöminister Andreas Carlgren får det här betydelse för förhandlingarna vid klimatmötet i Mexiko i slutet av november.

– Det har den betydelsen att vi kan verkligen vara nära allierade med den stora grupp u-länder som tillsammans med oss riktar kraven mot stora utsläppsländer, och kräver också utsläppsminskningar från dom, säger Andreas Carlgren.

Det är framför allt USA och Kina som miljöministern syftar på - stora utsläppsländerna som av olika skäl inte alls har bundit sig till några utsläppsminskningar i Kyotoprotokollet.

2012 är det slut på den första perioden av det nuvarande klimatavtalet Kyoto. Efter misslyckandet vid klimatmötet i Köpenhamn i fjol finns fortfarande inte något nytt stort globalt klimatavtal inom räckhåll, och då menar många att det i alla fall krävs en fortsättning på Kyotoprotokollet.

Italien har varit emot att EU ska säga OK till en andra period för Kyotoprotokollet, utan att det först finns ett nytt globalt klimatavtal på plats. Men vid miljöministrarnas möte igår, det sista före klimatmötet i Cancun i Mexiko, tvingades italienarna till sist ge med sig.

– Det har allt tydligare att det blir omöjligt för ett land att ensamt blockera detta.

Hur sannolikt är det att få med USA och Kina på någonting som gör att det här blir annat än ord?

– Jag tror inte man ska sticka under stol med att det blir mycket tuffa förhandlingar och jag tror inte man ska vänta sig stora framsteg i Cancun.